Sosyal Medyada Biz}

Hizmetler

Harmonik Ölçümü ve Enerji Analizi Elektrikli cihazlar artık hayatımızın her alanına girmektedir. Elektrikli cihazları kullanımının artmasından dolayı hassas elektronik cihazlar enerji kalitesinden daha fazla etkilenmektedir. Enerjinin kaliteli olması ve şebeke geriliminin sinsoidal dalga şeklini koruması gerekmektedir. Enerji kalitesi hassas elektronik...
Kesici Bakımı, Kesiciler, sekonder koruma rölelerinden aldığı arıza, aşırı akım v.b sinyalleri ile devreye girer ve trafoyu devre dışı bırakarak zarar görmesini engeller. Bu kesintiden dolayı trafo ve diğer cihazlarınız zarar görmemiş olur. Kesici bakımı zamanında yapılmadığı zaman; yüksek gerilim...
Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine aktarılması ve iletim sisteminden dağıtım şebekesine aktarılmasında büyük rol oynayan transformatör merkezleri (diğer adıyla şalt sahaları) gelişmişliğin simgesi olan “elektrik enerjisi arz güvenirliği” açısından hayati öneme sahip tesislerdir. Bildiğiniz gibi 1kV ve üstü enerji ile beslenen tüm tesislerin işletilebilmesi için Elektrik Mühendisleri Odasından eğitimini...
Topraklama Ölçümü ve Raporlaması Topraklama Nedir? Bildiğiniz gibi dünyamızda her maddeyi iletken mi yalıtkan mı diye ayırmak mümkündür. Yalıtkan olanları da belli bir gerilim seviyesinden sonra iletken konumuna geçer yani delinir. (Havanın delinmesi gibi) Toprak ta iletken bir maddedir. Topraklama...
Tesislerinizin ve elektrik kullanılan tüm mekanlarınızın elektrik iç tesisat kontrolünün yıllık periyodik olarak yapılması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği açısından tesisatınızın kontrolü ve uygunluk raporunun hazırlanması yönetmelik ve standartlar ile belirlenmiştir. -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe...
KOMPANZASYON NEDİR? Bilindiği gibi şebeke akım ve gerilimi alternatiftir yani her milisaniye de değişkenlik gösterir. Bu değişkenlikten dolayı akımın aktif ve reaktif bileşeni ortaya çıkmaktadır. Faydalı iş yapan bileşen de aktif bileşendir. Sanayide ve evlerimizde kullandığımız birçok elektrik makinesi reaktif...
Binaların Yangından korunması amacıyla kurulan yangını fark eder etmez insanları uyaran ve birçok cihaza kontak göndererek en güvenli şekilde insanların yangın mahalini terk etmesini sağlayan sistemlerdir. Konvansiyonel ve adresli olarak iki sistem mevcuttur. Konvansiyonel sistem yangın algılama sisteminde yangın bölge...
Network danışmanlık, tasarım ve projelendirme hizmetleri; • Network servis hizmetleri • Accesspoint çözümleri • Altyapı danışmanlık, tasarım ve projelendirme hizmetleri • Altyapı servis hizmetleri • Eğitim hizmetleri • Wan çözümleri (voice + data) • Lan çözümleri (ethernet-fast ethernet-gigabit ethernet-fddı-atm-network management)...
Size gerekli olan güç ihtiyacına göre en uygun trafo çözümünü belirleyip projelendirip sonra kurulumunu yapıp geçici kabulünü yapıyoruz. Enerji müsaadesi alınması ve trafo merkezinin kurulumu için aşağıdaki adımlar izlenir. 1-öncelikle tesis için elektrik iç tesisat projesinin çizilmesi gerekmektedir. Bu proje ile enerji...
Enerji Bakanlığı’ nın 02.09.1988 tarih ve19917 sayılı “Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği” ne göre tüm jeneratörlerin ruhsatlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili Elektrik Dağıtım Şirketleri, jeneratörün kullanımına izin vermeyerek mühür altına alabileceği gibi, şebeke elektriğinin kesilmesi dahil,...
Termal Ölçüm ve Raporlama İçerisinden akım geçen tüm iletkenler ve haraketli tüm aksamlar ısınırlar. Isınan bu elemanlar kızılötesi enerji yayarlar. Görünmez olan bu enerjiyi algılayıp görüntüye dönüştüren termal kameralar kullanmak birçok arızanın önceden fark edilip müdahale edilmesine olanak sağlar. Termal...